شبکه‌های اجتماعی ، فواید و مضرات آن‌ها

شبکه‌های اجتماعی ، به ویژه اینستاگرام جنبه‌های مثبت و منفی خاص خودش را دارد. دکتر مریم رضایی، دانش‌آموخته‌ی علوم اجتماعی به این جنبه‌ها می‌پردازد.

بیشتر بخوانید