مجله ادبی ویرگول ؛ انتشار نهمین شماره

نهمین شماره مجله ادبی ویرگول منتشر شد. در این ویژه‌نامه به جز بررسی جامع و نسبتاً کاملی از هجو در شعر فارسی، به هجو در ادبیات غرب هم پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید