یکشنبه, خرداد ۲۷, ۱۴۰۳

رمان

مطالب عمومی

«بهشت و دوزخ»: کمی داستان، کمی تاریخ، و دست روزگار

«بهشت و دوزخ»، نوشته‌ی جعفر مدرس‌صادقی مدرس صادقی: این قسمت ماجرا من فکر می‌کنم از هر قسمت دیگری جذاب‌تر است

Read More